Monday, November 21, 2016

मुंबईत ऑपेरा हाऊस समोरील देवधर मास्तरांचे संगीत विद्यालय हे एक महत्त्वाचे केंद्र. संगीताचे क्षिक्षण सर्वसामान्यांना देण्याचे काम सातत्याने गेली अनेक दशके येथे होत आले आहे. कुमार गंधर्व हे त्या संस्थेतूनच तयार झाले इतके सांगितले म्हणजे त्या संस्थेचे महत्त्व लक्षात येईल. जवळजवळ सात दशकांपूर्वी मी शाळकरी असताना अनेकदा कुमारजींचे तेव्हाचे तडफदार गायन मी ऐकले आहे . देवधर मास्तरही गात, पण त्यांचे लक्ष शिक्षण, लेखन अशा गोष्टींकडे अधिक असायचे. 
          'संगीत कला विहार'चे संपादन अनेक वर्षे बी.आर. देवधर यांनी केले. या काळात त्यांनी केलेले लेखन 'थोर संगीतकार' या पुस्तकात गांधर्व महाविद्यालयाने प्रसिद्ध केले. त्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रण आणि त्याच्या असंग्रहित लेखांचे प्रकाशन 'थोर संगीतकारांची परंपरा' या नावाने आमच्या पॉप्युलर प्रकाशनाला मराठीत आणि इंग्रजीतून प्रसिद्ध करण्याची संधी मिळाली. भातखंडे आणि पलुस्कर दोन्हीही संगीत महर्षींशी प्रकाशक म्हणून माझा संबंध आला. 

No comments: